List of School Toppers

Class:- 12th
Class:- 10th


Rishabh Gupta

(98.4 % )
 

Avni Agarwal

(98.2 % )
 

Deepali Samaniya

(98.2 % )
 

Kashish

(96.8 % )
 

Divyanshu Joshi

(96.2 % )
 

Himanshi Tyagi

(93.4 % )
 

Aorijoy Nath

(92.2 % )
 

Nida Zafar

(91.6 % )
 

Shreya Bhatia

(91.6 % )
 

Avneet Kaur

(91.2 % )
 

Prachi Saini

(90.8 % )
 

Radhika Bhatia

(90.2 % )
 


Raghav Sharma

(98 % )
 

Vedant Agarwal

(97.2 % )
 

Drishti Maheshwar

(96.8 % )
 

Tanmay Manglik

(96 % )
 

Kushal Chaudhary

(95.2 % )
 

Arjun Singh

(95 % )
 

Garv Agarwal

(95 % )
 

Bhavya Jain

(94.4 % )
 

Harshi Bundail

(91.8 % )
 

Prakhar Kaushal

(91.4 % )
 

Sourabh Kumar

(91.2 % )
 

Dushyant Singh Kh

(91 % )
 

Anmol Goyal

(91.4 % )
 

Anushka Agarwal

(90.2 % )
 

Sanchita Kaushik

(90 % )