LIST OF SCHOOL TOPPERS

Class:- 10th
Class:- 12th


Ishita Sirohi

(96.6 % )
 

Ananya Gupta

(95.2 % )
 

Mudit Chaudhary

(94.8 % )
 

Dev Vrat Singh

(94.6 % )
 

Dev Agrawal

(94.4 % )
 

Dhruv Bansal

(94 % )
 

Aqsha Saifi

(94 % )
 

Vani Agarwal

(93.8 % )
 

Devash Choudhary

(93 % )
 

Upasana Saini

(93 % )
 

Nishant Chaudhary

(91.8 % )
 

Himani Maan

(91.2 % )
 

Risab Kumar

(90.4 % )
 

Tarun Kumar

(90.2 % )
 


Ankita Bhargava

(98.2 % )
 

Arjun Singh

(97.8 % )
 

Tanmay Manglik

(97.4 % )
 

Omkar Krishna Ast

(96.8 % )
 

Vedant Agarwal

(96 % )
 

Yachna

(96 % )
 

Aarushi Chandola

(95.8 % )
 

Vrinda Yadav

(95.6 % )
 

Drishti Maheshwar

(95.2 % )
 

Raghav Sharma

(95 % )
 

Garv Agarwal

(94.8 % )
 

Gauri Garg

(94.8 % )
 

Varnika Chaudhary

(94.6 % )
 

Aastha

(94.2 % )
 

Tanya Sharma

(94.2 % )
 

Rinku Chaudhary

(94 % )
 

Sumit Yadav

(92.4 % )
 

Sourabh Kumar

(91.6 % )
 

Sameera Saleem

(91.6 % )
 

Palak Choudhary

(91.2 % )